Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là một công ty lớn cung cấp dịch vụ cho dịch vụ khách hàng 24 giờ trong vòng 7 ngày. Vì vậy, nếu bạn có vấn đề trong trò chơi và hệ thống, chúng tôi đã cung cấp một loạt các ứng dụng để xử lý khiếu nại của bạn. Các ứng dụng mà chúng tôi cung cấp là:
Line
Skype
WeChat
What’sapp
Yahoo Messenger
live Chat

Tất cả các dịch vụ của ứng dụng bạn có thể chọn một trong những nếu bạn gặp khó khăn. Đừng ngần ngại hỏi vì chúng tôi chắc chắn sẽ phản hồi nhanh chóng và đáng tin cậy.