Hướng dẫn

Video hướng dẫn đăng ký tại QQ288

Hướng dẫn video để chơi trên trò chơi Micro Mobile (Android)

Hướng dẫn video để phát tại Spade Gaming Mobile (Android)